Меню
Вашата количка

Защита на личните данни

Потребителите се уведомяват, че HELLO BG не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на HELLO BG, както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта hello.bg за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от HELLO BG по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.