“ReНДК-Рециклирай! Културно е.” приобщава театрални и музикални институции

Театралните и музикални сцени в София обединяват  усилията си в дългосрочна кампания, която цели подобряване на културата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.  Началото на тази кампания бе дадено преди седмици от НДК, когато бяха представени няколко провокативни инсталации в пространствата на Двореца, приканващи публиката да изхвърля разделно отпадъците си.

НДК покани за партньори в кампанията всички театри, Софийска опера и балет и Софийска филхармония, както и обществените медии в лицето на БНТ и БНР.  На неформална среща ръководители и представители на организациите споделиха опит и добри световни практики в подкрепа на каузата. Те изразиха готовност за дългосрочно, устойчиво партньорство в кампанията „Рециклирай! Културно е.”, която да адаптират към спецификите на своите пространства.

По време на дискусията председателят на Съвета на директорите на НДК – Борислав Велков – поясни, че крайната цел е подобряване на жизнената среда за всеки човек в унисон със съвременните тенденции в цял свят за опазване на околната среда. Той подчерта, че НДК заедно с театралните и музикални сцени в София са естествените партньори за такава кампания, тъй като те са водещи културните институции и популярни обществени сгради с огромен поток от хора, които произвеждат и много боклуци. Също така тези институции общуват ежедневно с модерните, активни и будни хора и имат възможността да фокусират вниманието им върху проблема. „И не на последно място,  имаме мисия чрез изкуството да провокираме отговорно поведение”, отбеляза Велков.

На свой ред, представителите на сценичните пространства се обединиха около разбирането, че кампанията „Рециклирай! Културно е.”, е обща платформа за различни творчески идеи  с цел по-ефективното комуникиране на каузата.

Бяха очертани и първите конкретни стъпки в общата кампания.

Елица Панайотова, координатор на проекта „Зелена София” към Столична община и инициатор на сайта waste.sofia.bg предложи съдействие в осигуряването на кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да се ситуират в самите сгради.

Лора Ченакова от Народен театър „Иван Вазов” приветства идеята за приемственост  и устойчивост на кампанията и сподели, че на театъра предстои голямо събитие на открито- „Театър пред театъра”, където би могъл да стартира с разделното събиране на отпадъци.

Директорът на Театър София Ириней Константинов изрази мнение, че е нужна промяна в манталитета на хората и подкрепи идеята да се организира изложба по темата във фоайето на театъра, както и да се помисли за използването на рециклирани елементи в театралните декори.

Директорът на Нов театър НДК Бойко Илиев изрази надежда всички институции да са „съучастници в това добро дело”.

Христина Станева от Националната опера и балет сподели, че навиците в рециклирането трябва да започнат от самите служители на институциите, които да дадат добър пример и на публиката. Тя сподели и европейски опит на големите оперни сцени, които са силно ангажирани с подобни каузи.

Александър Димитров от „Инициатива за чиста среда” предложи да бъдат сложени броячи, които да проследяват колко пластмаса се изхвърля за една година на територията на съответните сгради и това да провокира посетителите към промяна на навиците им.

2018_0430_0016
2018_0430_0022
2018_0430_0005
2018_0430_0015
2018_0430_0009

hello Author